14 giờ 52 phút. Ngày 04 tháng 05 năm 2016. Ngày Bính Tuất. Sao Sâm (Thuỷ).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(03/05/2016)
2 số cuối: 91,73,69,47,87,33,49,66,23,40,28,66,53,69,50,42,25,27,11,97,49,29,28,46,00,01,40
Giải đặc biệt 12191
Giải nhất 16273
Giải nhì 55669   84647
Giải ba 38587   85533   16549   60166   34023   41540
Giải tư 2728   5866   4753   3469
Giải năm 9150   4342   1325   9727   6911   5997
Giải sáu 649   229   328
Giải bảy 46   00   01   40
Đầu Đuôi
0 0,1
1 1
2 3,8,5,7,9,8
3 3
4 7,9,0,2,9,6,0
5 3,0
6 9,6,6,9
7 3
8 7
9 1,7
Kết quả xổ số Hà Nội
(02/05/2016)
2 số cuối: 96,70,25,49,42,54,59,81,30,37,94,18,37,78,01,55,33,83,04,99,08,39,37,77,45,43,56
Giải đặc biệt 04196
Giải nhất 75370
Giải nhì 48025   67949
Giải ba 08242   28954   45259   81481   99430   73637
Giải tư 7394   4218   3137   1378
Giải năm 1201   4955   7633   3883   5804   1799
Giải sáu 308   039   037
Giải bảy 77   45   43   56
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 8
2 5
3 0,7,7,3,9,7
4 9,2,5,3
5 4,9,5,6
6
7 0,8,7
8 1,3
9 6,4,9
Kết quả xổ số Thái Bình
(01/05/2016)
2 số cuối: 42,62,20,12,68,07,76,72,72,62,70,29,34,73,80,49,78,05,04,13,49,60,10,64,30,41,77
Giải đặc biệt 90242
Giải nhất 27862
Giải nhì 26720   57112
Giải ba 20268   62207   81076   70072   20172   43562
Giải tư 4070   9229   9434   4073
Giải năm 6780   7149   3778   8805   1004   1713
Giải sáu 949   360   210
Giải bảy 64   30   41   77
Đầu Đuôi
0 7,5,4
1 2,3,0
2 0,9
3 4,0
4 2,9,9,1
5
6 2,8,2,0,4
7 6,2,2,0,3,8,7
8 0
9
Kết quả xổ số Nam Định
(30/04/2016)
2 số cuối: 34,77,76,93,36,35,55,80,49,15,98,33,43,21,71,01,32,42,32,85,34,98,97,85,29,27,93
Giải đặc biệt 25434
Giải nhất 46877
Giải nhì 88976   78893
Giải ba 04636   58635   20455   31680   16949   62815
Giải tư 2798   4433   3343   8921
Giải năm 0071   8601   6832   3942   4232   0685
Giải sáu 134   898   397
Giải bảy 85   29   27   93
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 1,9,7
3 4,6,5,3,2,2,4
4 9,3,2
5 5
6
7 7,6,1
8 0,5,5
9 3,8,8,7,3
Kết quả xổ số Hải Phòng
(29/04/2016)
2 số cuối: 31,60,01,09,13,08,17,76,44,88,07,04,94,91,81,39,54,58,66,89,62,71,49,31,39,77,28
Giải đặc biệt 65431
Giải nhất 95660
Giải nhì 18401   06409
Giải ba 08013   74008   38017   46276   25844   31888
Giải tư 2507   5404   6994   6991
Giải năm 1081   5439   9354   9858   2366   3389
Giải sáu 962   871   149
Giải bảy 31   39   77   28
Đầu Đuôi
0 1,9,8,7,4
1 3,7
2 8
3 1,9,1,9
4 4,9
5 4,8
6 0,6,2
7 6,1,7
8 8,1,9
9 4,1
Kết quả xổ số Hà Nội
(28/04/2016)
2 số cuối: 27,51,06,92,31,15,14,31,41,43,29,84,62,52,41,88,71,95,10,28,11,87,14,23,79,14,58
Giải đặc biệt 95627
Giải nhất 45051
Giải nhì 68306   08192
Giải ba 26731   91415   30414   27531   15541   58443
Giải tư 6629   4684   7362   9352
Giải năm 9341   2688   6171   9295   0510   9528
Giải sáu 311   087   014
Giải bảy 23   79   14   58
Đầu Đuôi
0 6
1 5,4,0,1,4,4
2 7,9,8,3
3 1,1
4 1,3,1
5 1,2,8
6 2
7 1,9
8 4,8,7
9 2,5
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(27/04/2016)
2 số cuối: 64,02,18,69,46,30,72,86,02,16,16,83,46,04,08,80,68,54,89,13,19,43,99,81,55,83,34
Giải đặc biệt 90964
Giải nhất 39202
Giải nhì 25718   37569
Giải ba 31346   92230   65172   12686   86402   09316
Giải tư 8316   2783   0746   3204
Giải năm 0408   8280   2468   5854   3989   3113
Giải sáu 619   843   499
Giải bảy 81   55   83   34
Đầu Đuôi
0 2,2,4,8
1 8,6,6,3,9
2
3 0,4
4 6,6,3
5 4,5
6 4,9,8
7 2
8 6,3,0,9,1,3
9 9
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(26/04/2016)
2 số cuối: 25,78,01,54,66,88,75,54,69,11,47,13,45,97,19,48,18,39,96,55,24,12,28,03,50,40,19
Giải đặc biệt 83725
Giải nhất 19478
Giải nhì 97301   45854
Giải ba 55066   03688   20175   99954   13169   37911
Giải tư 6547   6813   8445   7797
Giải năm 2119   9648   0018   2739   0896   5855
Giải sáu 824   912   028
Giải bảy 03   50   40   19
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,3,9,8,2,9
2 5,4,8
3 9
4 7,5,8,0
5 4,4,5,0
6 6,9
7 8,5
8 8
9 7,6