10 giờ 35 phút. Ngày 02 tháng 07 năm 2015. Ngày Kỷ Mão. Sao Tỉnh (Mộc).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(01/07/2015)
2 số cuối: 65,86,32,72,15,79,56,62,55,60,03,72,32,62,10,10,20,57,24,05,22,09,73,36,85,66,01
Giải đặc biệt 70165
Giải nhất 51986
Giải nhì 64132   26272
Giải ba 85815   41179   08256   98062   95955   05160
Giải tư 6603   8072   4632   1662
Giải năm 3210   4310   4120   1957   3424   8705
Giải sáu 022   309   573
Giải bảy 36   85   66   01
Đầu Đuôi
0 3,5,9,1
1 5,0,0
2 0,4,2
3 2,2,6
4
5 6,5,7
6 5,2,0,2,6
7 2,9,2,3
8 6,5
9
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(30/06/2015)
2 số cuối: 03,18,76,44,10,25,66,16,14,63,23,76,24,11,30,44,00,99,39,96,22,46,15,29,09,94,60
Giải đặc biệt 11703
Giải nhất 99318
Giải nhì 36476   94644
Giải ba 64610   12625   36666   93516   62314   77763
Giải tư 4823   8976   9524   8711
Giải năm 1830   0744   0500   3399   7239   7596
Giải sáu 822   646   215
Giải bảy 29   09   94   60
Đầu Đuôi
0 3,0,9
1 8,0,6,4,1,5
2 5,3,4,2,9
3 0,9
4 4,4,6
5
6 6,3,0
7 6,6
8
9 9,6,4
Kết quả xổ số Hà Nội
(29/06/2015)
2 số cuối: 49,99,53,97,83,36,89,45,72,35,22,21,92,20,97,34,38,41,85,95,77,61,81,78,07,26,73
Giải đặc biệt 66949
Giải nhất 27299
Giải nhì 91053   82297
Giải ba 62283   47436   21989   20145   12472   23935
Giải tư 0922   0121   4992   8420
Giải năm 3397   7234   8238   5141   4985   3095
Giải sáu 077   261   881
Giải bảy 78   07   26   73
Đầu Đuôi
0 7
1
2 2,1,0,6
3 6,5,4,8
4 9,5,1
5 3
6 1
7 2,7,8,3
8 3,9,5,1
9 9,7,2,7,5
Kết quả xổ số Thái Bình
(28/06/2015)
2 số cuối: 62,02,05,53,95,62,86,77,43,28,20,02,64,70,22,37,00,87,00,62,08,55,20,25,95,47,35
Giải đặc biệt 74862
Giải nhất 80602
Giải nhì 35805   18653
Giải ba 29295   34262   81886   95277   32743   51528
Giải tư 4320   3402   6364   9070
Giải năm 3922   3737   9200   5287   5900   2062
Giải sáu 908   155   720
Giải bảy 25   95   47   35
Đầu Đuôi
0 2,5,2,0,0,8
1
2 8,0,2,0,5
3 7,5
4 3,7
5 3,5
6 2,2,4,2
7 7,0
8 6,7
9 5,5
Kết quả xổ số Nam Định
(27/06/2015)
2 số cuối: 81,17,26,18,06,24,60,03,23,12,11,81,94,37,35,35,36,67,31,73,00,27,88,71,62,25,57
Giải đặc biệt 02781
Giải nhất 10217
Giải nhì 82126   42418
Giải ba 32006   62824   07960   67103   88723   91212
Giải tư 9211   2581   3994   6537
Giải năm 9435   7335   7936   9167   6431   4473
Giải sáu 100   927   088
Giải bảy 71   62   25   57
Đầu Đuôi
0 6,3,0
1 7,8,2,1
2 6,4,3,7,5
3 7,5,5,6,1
4
5 7
6 0,7,2
7 3,1
8 1,1,8
9 4
Kết quả xổ số Hải Phòng
(26/06/2015)
2 số cuối: 00,11,29,75,41,59,90,16,48,79,70,04,03,82,46,29,08,23,27,31,54,84,91,12,42,28,89
Giải đặc biệt 39900
Giải nhất 65811
Giải nhì 37629   29475
Giải ba 31341   64759   51090   01116   15148   88379
Giải tư 5470   5504   6503   2982
Giải năm 1546   8129   6108   6323   3327   1731
Giải sáu 654   384   991
Giải bảy 12   42   28   89
Đầu Đuôi
0 0,4,3,8
1 1,6,2
2 9,9,3,7,8
3 1
4 1,8,6,2
5 9,4
6
7 5,9,0
8 2,4,9
9 0,1
Kết quả xổ số Hà Nội
(25/06/2015)
2 số cuối: 19,19,99,83,93,78,70,60,73,18,06,53,40,93,16,46,81,85,41,97,53,39,44,61,91,46,09
Giải đặc biệt 83019
Giải nhất 14319
Giải nhì 88799   03783
Giải ba 28393   65178   13470   98660   43673   24418
Giải tư 6606   6753   1540   2093
Giải năm 7916   2246   5081   7785   2741   5997
Giải sáu 653   539   244
Giải bảy 61   91   46   09
Đầu Đuôi
0 6,9
1 9,9,8,6
2
3 9
4 0,6,1,4,6
5 3,3
6 0,1
7 8,0,3
8 3,1,5
9 9,3,3,7,1
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(24/06/2015)
2 số cuối: 70,78,59,92,86,63,98,41,32,50,38,19,12,41,56,24,73,99,60,74,27,03,75,35,59,38,95
Giải đặc biệt 36770
Giải nhất 80078
Giải nhì 12359   07492
Giải ba 16586   57563   22798   09041   11632   29050
Giải tư 7038   8819   7212   8641
Giải năm 4656   2124   5873   4899   2060   1374
Giải sáu 127   903   075
Giải bảy 35   59   38   95
Đầu Đuôi
0 3
1 9,2
2 4,7
3 2,8,5,8
4 1,1
5 9,0,6,9
6 3,0
7 0,8,3,4,5
8 6
9 2,8,9,5