06 giờ 29 phút. Ngày 26 tháng 10 năm 2014. Ngày Canh Ngọ. Sao Tinh (Nhật).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Nam Định
(25/10/2014)
2 số cuối: 56,63,71,76,62,98,62,84,25,22,00,25,98,09,19,21,34,29,68,45,75,06,18,11,36,14,52
Giải đặc biệt 13256
Giải nhất 57963
Giải nhì 26671   53876
Giải ba 64862   28498   86562   60784   43625   94822
Giải tư 7100   7625   1798   1509
Giải năm 8219   7121   7634   5929   3768   8645
Giải sáu 375   206   118
Giải bảy 11   36   14   52
Đầu Đuôi
0 0,9,6
1 9,8,1,4
2 5,2,5,1,9
3 4,6
4 5
5 6,2
6 3,2,2,8
7 1,6,5
8 4
9 8,8
Kết quả xổ số Hải Phòng
(24/10/2014)
2 số cuối: 70,48,17,32,25,74,08,09,03,99,07,61,17,36,96,31,57,35,22,25,61,40,88,71,07,89,04
Giải đặc biệt 41770
Giải nhất 87348
Giải nhì 56417   59832
Giải ba 77225   92074   06508   99009   99103   63399
Giải tư 9007   5361   5717   1236
Giải năm 9496   1331   7357   3835   8122   1325
Giải sáu 061   140   888
Giải bảy 71   07   89   04
Đầu Đuôi
0 8,9,3,7,7,4
1 7,7
2 5,2,5
3 2,6,1,5
4 8,0
5 7
6 1,1
7 0,4,1
8 8,9
9 9,6
Kết quả xổ số Hà Nội
(23/10/2014)
2 số cuối: 54,45,02,39,05,32,32,12,04,28,02,01,52,10,76,77,84,62,90,17,44,29,01,36,56,26,94
Giải đặc biệt 91254
Giải nhất 00145
Giải nhì 96202   32039
Giải ba 21605   20732   93032   28412   42704   54428
Giải tư 2602   5701   5452   5010
Giải năm 2376   3377   5684   4362   4890   9617
Giải sáu 044   529   301
Giải bảy 36   56   26   94
Đầu Đuôi
0 2,5,4,2,1,1
1 2,0,7
2 8,9,6
3 9,2,2,6
4 5,4
5 4,2,6
6 2
7 6,7
8 4
9 0,4
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(22/10/2014)
2 số cuối: 42,28,24,12,75,26,81,87,89,86,16,02,33,35,02,19,33,67,55,68,93,69,43,45,05,97,30
Giải đặc biệt 86342
Giải nhất 94928
Giải nhì 56924   98612
Giải ba 55975   88226   25081   38387   43489   90486
Giải tư 7016   8202   2633   6935
Giải năm 1602   2319   2833   6467   6655   2368
Giải sáu 193   869   543
Giải bảy 45   05   97   30
Đầu Đuôi
0 2,2,5
1 2,6,9
2 8,4,6
3 3,5,3,0
4 2,3,5
5 5
6 7,8,9
7 5
8 1,7,9,6
9 3,7
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(21/10/2014)
2 số cuối: 06,75,54,92,88,63,27,56,10,00,10,78,46,56,28,60,20,55,46,00,96,16,93,41,21,32,67
Giải đặc biệt 64906
Giải nhất 21175
Giải nhì 89954   39892
Giải ba 18788   17163   89427   96156   30110   15500
Giải tư 5610   5778   3446   0056
Giải năm 7228   8460   3220   8255   0246   2600
Giải sáu 796   316   793
Giải bảy 41   21   32   67
Đầu Đuôi
0 6,0,0
1 0,0,6
2 7,8,0,1
3 2
4 6,6,1
5 4,6,6,5
6 3,0,7
7 5,8
8 8
9 2,6,3
Kết quả xổ số Hà Nội
(20/10/2014)
2 số cuối: 01,77,22,52,13,49,61,89,24,14,69,63,38,20,86,17,30,79,20,19,57,37,47,82,74,12,84
Giải đặc biệt 03601
Giải nhất 77277
Giải nhì 37022   52552
Giải ba 83813   59249   83761   72389   95724   23214
Giải tư 7869   8863   2238   1820
Giải năm 1986   5917   3630   1779   4220   2719
Giải sáu 857   937   347
Giải bảy 82   74   12   84
Đầu Đuôi
0 1
1 3,4,7,9,2
2 2,4,0,0
3 8,0,7
4 9,7
5 2,7
6 1,9,3
7 7,9,4
8 9,6,2,4
9
Kết quả xổ số Thái Bình
(19/10/2014)
2 số cuối: 72,53,12,76,44,74,49,93,36,08,99,90,16,08,48,06,98,33,84,55,05,75,30,47,10,61,11
Giải đặc biệt 81372
Giải nhất 97653
Giải nhì 39112   20776
Giải ba 99244   91074   57849   28293   23736   55508
Giải tư 1399   2790   8316   5908
Giải năm 1248   9906   1398   6833   5984   2455
Giải sáu 305   175   430
Giải bảy 47   10   61   11
Đầu Đuôi
0 8,8,6,5
1 2,6,0,1
2
3 6,3,0
4 4,9,8,7
5 3,5
6 1
7 2,6,4,5
8 4
9 3,9,0,8
Kết quả xổ số Nam Định
(18/10/2014)
2 số cuối: 60,68,50,64,07,13,53,58,16,84,49,49,64,97,20,35,49,32,68,81,25,55,00,64,32,66,16
Giải đặc biệt 84860
Giải nhất 45768
Giải nhì 85850   28264
Giải ba 20607   60713   74453   90058   76416   92184
Giải tư 6949   2449   1064   1897
Giải năm 7120   9035   1549   5932   1868   0981
Giải sáu 425   755   500
Giải bảy 64   32   66   16
Đầu Đuôi
0 7,0
1 3,6,6
2 0,5
3 5,2,2
4 9,9,9
5 0,3,8,5
6 0,8,4,4,8,4,6
7
8 4,1
9 7

ĐĂNG NHẬP VIP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: