09 giờ 15 phút. Ngày 11 tháng 12 năm 2016. Ngày Đinh Mão. Sao Mão (Nhật).
XEM KẾT QUẢ THEO NGÀY


 Lucky miễn phí vận chuyển

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
Kết quả xổ số Nam Định
(10/12/2016)
2 số cuối: 34,14,45,03,22,70,41,62,54,71,72,58,96,62,74,73,25,62,87,32,55,02,34,51,29,39,61
Giải đặc biệt 67134
Giải nhất 00714
Giải nhì 66945   19803
Giải ba 21022   88570   38641   21662   27354   90871
Giải tư 9772   4858   7996   3262
Giải năm 9574   9973   5625   6562   7287   5732
Giải sáu 755   402   534
Giải bảy 51   29   39   61
Đầu Đuôi
0 3,2
1 4
2 2,5,9
3 4,2,4,9
4 5,1
5 4,8,5,1
6 2,2,2,1
7 0,1,2,4,3
8 7
9 6
Kết quả xổ số Hải Phòng
(09/12/2016)
2 số cuối: 35,02,25,37,76,42,86,89,26,55,46,24,90,18,98,55,16,82,32,20,46,18,05,01,12,66,07
Giải đặc biệt 06735
Giải nhất 88702
Giải nhì 10525   35637
Giải ba 02576   89642   73586   53989   02526   54055
Giải tư 7246   7024   4390   3118
Giải năm 1598   5955   0716   9582   1832   4220
Giải sáu 646   618   505
Giải bảy 01   12   66   07
Đầu Đuôi
0 2,5,1,7
1 8,6,8,2
2 5,6,4,0
3 5,7,2
4 2,6,6
5 5,5
6 6
7 6
8 6,9,2
9 0,8
Kết quả xổ số Hà Nội
(08/12/2016)
2 số cuối: 21,53,92,82,00,48,13,65,33,37,54,51,84,58,84,05,75,00,48,46,49,00,24,72,06,91,14
Giải đặc biệt 83121
Giải nhất 89153
Giải nhì 46592   68482
Giải ba 14400   61348   89913   01765   07133   74137
Giải tư 2154   6851   4584   6758
Giải năm 2684   6405   0675   5700   4148   9146
Giải sáu 449   400   424
Giải bảy 72   06   91   14
Đầu Đuôi
0 0,5,0,0,6
1 3,4
2 1,4
3 3,7
4 8,8,6,9
5 3,4,1,8
6 5
7 5,2
8 2,4,4
9 2,1
Kết quả xổ số Bắc Ninh
(07/12/2016)
2 số cuối: 83,24,10,73,48,12,49,51,74,96,49,32,08,60,95,16,86,10,25,17,07,10,41,78,01,32,93
Giải đặc biệt 72383
Giải nhất 23224
Giải nhì 91610   31373
Giải ba 36048   16512   53049   82051   03174   59996
Giải tư 1049   8132   2408   5460
Giải năm 2795   1016   4486   7010   6825   7217
Giải sáu 107   910   441
Giải bảy 78   01   32   93
Đầu Đuôi
0 8,7,1
1 0,2,6,0,7,0
2 4,5
3 2,2
4 8,9,9,1
5 1
6 0
7 3,4,8
8 3,6
9 6,5,3
Kết quả xổ số Quảng Ninh
(06/12/2016)
2 số cuối: 24,27,61,08,20,76,32,11,09,10,37,43,12,94,31,81,67,10,16,27,14,57,66,69,02,87,64
Giải đặc biệt 39324
Giải nhất 39427
Giải nhì 58761   04108
Giải ba 28120   51476   20832   88911   70709   25410
Giải tư 4837   1243   9012   0794
Giải năm 7431   1981   4967   1010   4416   2327
Giải sáu 514   557   766
Giải bảy 69   02   87   64
Đầu Đuôi
0 8,9,2
1 1,0,2,0,6,4
2 4,7,0,7
3 2,7,1
4 3
5 7
6 1,7,6,9,4
7 6
8 1,7
9 4
Kết quả xổ số Hà Nội
(05/12/2016)
2 số cuối: 60,19,78,61,30,78,18,92,24,95,20,64,67,43,45,33,84,91,34,77,27,46,94,72,40,15,24
Giải đặc biệt 67560
Giải nhất 90919
Giải nhì 74578   02261
Giải ba 62230   10578   89118   07892   19924   49095
Giải tư 1120   4164   6567   8843
Giải năm 2845   9033   2084   0991   4334   7477
Giải sáu 227   146   694
Giải bảy 72   40   15   24
Đầu Đuôi
0
1 9,8,5
2 4,0,7,4
3 0,3,4
4 3,5,6,0
5
6 0,1,4,7
7 8,8,7,2
8 4
9 2,5,1,4
Kết quả xổ số Thái Bình
(04/12/2016)
2 số cuối: 49,32,22,25,08,87,27,97,11,97,47,66,23,27,31,97,02,78,82,10,97,30,88,46,02,92,20
Giải đặc biệt 86749
Giải nhất 41132
Giải nhì 63922   33125
Giải ba 53308   99887   60527   84697   66711   11197
Giải tư 6847   6266   8423   3327
Giải năm 3431   2697   9902   8178   4882   1110
Giải sáu 297   230   288
Giải bảy 46   02   92   20
Đầu Đuôi
0 8,2,2
1 1,0
2 2,5,7,3,7,0
3 2,1,0
4 9,7,6
5
6 6
7 8
8 7,2,8
9 7,7,7,7,2
Kết quả xổ số Nam Định
(03/12/2016)
2 số cuối: 18,44,82,79,22,37,00,99,60,06,14,14,01,44,80,07,11,00,01,88,72,83,56,25,98,14,76
Giải đặc biệt 16718
Giải nhất 98844
Giải nhì 68782   24579
Giải ba 13722   36137   91800   24999   69860   83606
Giải tư 3114   0014   5701   3044
Giải năm 0880   3807   2011   1600   8201   1488
Giải sáu 772   083   856
Giải bảy 25   98   14   76
Đầu Đuôi
0 0,6,1,7,0,1
1 8,4,4,1,4
2 2,5
3 7
4 4,4
5 6
6 0
7 9,2,6
8 2,0,8,3
9 9,8